Ulottuuko yrittäjän etiikka myös vastuuseen hänestä itsestään?

Arvoisa yrittäjä, kirjoitan sinulle nöyrin miettein. Ymmärrän, ettei ole ollenkaan sanottua, että yrittäjän arkea voi pohjimmiltaan ymmärtää, jos ei toimi tai ole toiminut itse yrittäjänä. Johdan työkseni vastuullisuudesta, henkilöstöjohtamisesta ja viestinnästä koostuvaa kokonaisuutta työeläkeyhtiössä nimeltä Varma. Työssäni tarkastelen yritysvastuun erilaisia kulmia arjen haasteiden, johtamisen, brändin rakentamisen ja asiakkaan huomion tavoittamisen näkökulmassa. Saatat pohtia, että mitä mikroyrittäjän arjesta voi ymmärtää ison eläkeyhtiön uumenista. Siksi toivonkin kirjoitukseni olevan ennen kaikkea keskusteluyhteyden alku. Käymällä dialogia voimme lisätä keskinäistä ymmärrystä ja luottamusta.

Uskon päättäväisesti, että vastuullisuus sopii suomalaiseen pirtaan. Suomessa tehdään yksittäisen kansalaisen ja yhteiskunnan tasolla paljon hyvää. Vastuullisuus ei ole kuitenkaan yksiselitteinen asia. Lukuisat yhteiskunnalliset toimijat, järjestöt ja yritykset tuottavat yhteistä hyvinvointia edistäviä hankkeita ja toimintaa. Mutta kaiken hyvän todistaminen on haastavaa, ja henkilökohtainen kokemus määrittää lopulta sen, kuinka vastuullisena yhteiskuntaamme pidämme. Sen sijaan, että jokainen lähtee ratkomaan vastuullisuuden haastetta yksin, voisimme tehdä asian eteen paljon enemmän yhdessä.

Varmalla on meneillään yrittäjien arkea koskettava yhteystyöhanke ajatushautomo Demoksen kanssa. Ns. haastekokeilussa Varma pyrkii etsimään tapoja, joilla yrittäjiä voidaan auttaa ehkäisemään pitkällä aikavälillä heidän työkykyyn ja toimeentuloon liittyviä riskejä. Olemme kutsuneet mukaan hankkeeseen yrittäjiä ja yrittäjien kanssa läheisesti toimivia tahoja. Tunnustamme, ettei ymmärryksemme ole kaikilta osin välttämättä yrittäjän ajattelun tasolla. Haasteen ja yhteistyön lopputuloksena on tarkoitus synnyttää aihioita, joiden avulla Varma voi tehdä yrittäjien toiminnasta ennakoitavampaa sekä pienentää yrittäjyyteen liittyviä riskejä esimerkiksi tuomalla työtulon merkitystä esille entistä selkeämmin.

Nyt tulemmekin lähelle sinun arkeasi. Yrittäjä punnitsee arjessaan vastuullisia valintojaan joka päivä. Kirjoitin yritysvastuuteemasta myös Varma-lehden pääkirjoituksessa (2/2016), ja totesin, että yrittäjän kumppanit ja asiakkaat vaativat näyttöjä yrityksen toiminnan eettisyydestä. Ja kun toimintaympäristö muuttuu, muuttuvat myös tavat, joilla yrittäjän etiikkaa koetellaan. Asiakkaat, kumppanit ja toimintaympäristön muuttuminen vaativat yrittäjältä vahvaa ja kehittyvää etiikkaa. Kysymykseni kuuluu: Mikä rooli tässä kokonaisuudessa jää yrittäjän vastuullisuudelle hänestä itsestään? Yrittäjän omat valinnat vaikuttavat paitsi yrityksen liiketoimintaan myös hänen omaan elämäänsä. Yrittäjille on keskeistä taata itselleen riittävä tulotaso sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Yrittäjyyteen liittyy erityisiä riskejä, jotka erottavat heidät palkkatyöläisistä:

1) Yrittäjän eläkevakuutus on vähemmän pakottava kuin palkkatyöläisen, mikä on johtanut tilanteeseen, jossa yrittäjät alivakuuttavat itsensä. Näin ollen on yleistä, että yrittäjän eläke sekä sosiaaliturva eivät ole yhtä kattavia kuin palkkatyöläisen.

2) Edellä mainittu tilanne johtaa myös siihen, että yrittäjällä ei ole varaa sairastaa, sillä esimerkiksi sairauden aikana maksettava sairauspäiväraha ei ole riittävä. Näin ollen yrittäjällä on korostunut riski työskennellä sairaana, joka aiheuttaa esimerkiksi työuupumusta.

Molemmat edellä mainitut tekijät ovat merkkejä siitä, että yrittäjät eivät välttämättä osaa ennakoida muutoksia tai suhtautuvat turhan optimistisesti tuleviin muutoksiin tulotasossa tai terveydessä. Työeläkeyhtiönä pohdimme nyt sitä miten voimme tukea yrittäjää asiassa siten, että yritysvastuumme sosiaalivakuuttajana toteutuu mahdollisimman konkreettisella tasolla. Tämä on keskeistä myös yhteiskunnan kestävyyden kannalta. Lupaamme kertoa haastekokeilumme tuloksista vielä kuluvan syksyn aikana. Jos sinulla heräsi aiheesta ajatuksia, olethan rohkeasti yhteydessä.